Home › Korzyści z leasingu podnośników koszowych

Korzyści z leasingu podnośników koszowych

Maszyneria ciężka oraz urządzenia mechaniczne jak podnośniki czy dźwigi, musi być zgodnie z wymogami ustawy, regularnie kontrolowana i nadzorowana. Urząd Dozoru Technicznego ma za zadanie raz do roku sprawdzać stan takich urządzeń jak windy, ruchome schody, kolejki linowe, dźwigi, żurawie, podnośniki i przenośniki hydrauliczne oraz mechaniczne. W efekcie bezpieczeństwo zwykłych użytkowników tych maszyn zdecydowanie wzrasta, podobnie jak bezpieczeństwo pracowników, którzy z urządzeniami tymi pracują zgodnie z przepisami BHP.

Maszyny tego typu są kosztowne nie tylko w zakupie czy instalacji, ale także generują określone koszty w późniejszej eksploatacji. Coraz częściej więcej pojawiają się firmy oferujące możliwość leasingu, czyli wynajmu maszyn i sprzętu ciężkiego do różnych specjalistycznych potrzeb i wykorzystania w zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz usługowych.

Wynajmując podnośnik koszowy we Wrocławiu liczyć można m.in. na: • przywileje serwisowe • darmowe przeglądy techniczne • uzupełnianie na koszt wynajmującego elementów układu zużywanych w trakcie eksploatacji • prawa gwarancyjne wydłużone do okresu leasingu • przywilej pierwokupu urządzenia po okresie leasingu – zazwyczaj na bardzo korzystnych warunkach finansowych • przeszkolenie pracowników i użytkowników urządzenia • otrzymanie stosownych certyfikatów • prowadzenie odbiorów UDT przez wynajmującego

W efekcie spora część kosztów związanych z użytkowaniem, naprawieniem czy eksploatowaniem urządzeń, podobnie jak samo szkolenie i przygotowanie pracowników, może zostać pokryta przez wynajmującego.